Atelier Bildraum is de gedeelde werkplek van kunstenaars Charlotte Bouckaert & Steve Salembier. Het atelier werkt op het snijvlak van beeldende kunst en performance en richt zich zowel tot het beeldende in de podiumkunsten als tot het performatieve in de beeldende kunsten. Atelier Bildraum is een kunstenaarspraktijk waarin beeld en verbeelding, tijd en ruimte, de voornaamste thema’s vormen. In het werk staat dan ook telkens beeldvorming centraal en is het de verbeelding van de kijker die steevast zelf voor betekenis zorgt.

Atelier Bildraum interesseert zich niet zozeer in het beeld an sich, maar veeleer in de processen waarmee beelden tot stand komen; in de context en de ruimte waarin beelden verschijnen en verdwijnen. Het werk focust hiermee in de eerste plaats op de blik waarmee beelden worden waargenomen, op het kijken en het ervaren zelf. De naam van het atelier is in die zin niet toevallig; “Bildraum” is een term uit de fotografie en slaat op de binnenkamer van een full frame technische camera. Het is die ruimte waarbinnen het beeld tot stand komt. Atelier Bildraum is als praktijk in die zin ook een denkbeeldige ruimte, een persoonlijk universum waarin beide kunstenaars samen, het fotografische beeld en de architectonische ruimte steeds opnieuw in andere verbanden plaatsen ten opzichte van het aspect tijd.

Charlotte studeerde opeenvolgend sociologie aan de KUL, fotografie aan de vrije academie te Gent en scenografie bij APASS te Brussel. Als solo-artiest maakt zij installatief & performatief werk waarin het maken van fotografische beelden afhankelijk wordt gemaakt van de tijd en de ruimte waarin het werk zich laat tonen. Steve studeerde architectuur aan het Henry van de Velde Instituut te Antwerpen, waar hij ook later, lange tijd werkte als docent architectuurpraktijk. Hij werkte tegelijk lange tijd voor Stéphane Beel & Lieven Achtergael architecten waar hij diverse openbare gebouwen alsook projecten in de publieke ruimte mee realiseerde. In 2012 ontmoetten Charlotte & Steve elkaar en in 2014 realiseerden zij hun eerste installatie-performance in een coproductie van de Kunstenwerkplaats Pianofabriek en de Beursschouwburg te Brussel. Bildraum won in 2015 de Big in Belgium Award op Theater aan Zee en in 2016 de Total Theatre Awards op het Fringe Festival in Edinburgh. Ondertussen realiseerde het duo samen diverse projecten en wordt hun werk zowel in binnen- als buitenland getoond. Sinds 2015 werkt Atelier Bildraum als Artist in Residence bij het productiehuis LOD muziektheater te Gent en realiseerde er de producties In between violet & green, reflector en i c o n.

Atelier Bildraum: Meer producties