Tinny Geeroms

Wat er ook gebeurt: ik ga door

Beste toekomstige publiek van A Revue,

Door de huidige onzekere tijden en heersende macht staat ook mijn volgende muziekproject A Revue onzeker in zijn schoenen. 60% minder kunst als een aanklacht, een gele balk die verbergt wat er 'kon zijn’ of ‘was’ is een protest, maar geen oplossing.

Wat er ook gebeurt: ik ga door.

Al val ik erbij neer (of zoiets.) Ik blijf oprecht geloven in de hoopgevende kracht als belangrijkste signaal naar de gemeenschap, de politiek en mijzelf als kunstenaar.

A Revue wordt een retrofuturistisch cabaret. De toekomstige bewoners van de aarde organiseren een revue-avond. Er worden muziek- en dansacts opgevoerd. Interpretaties van werk uit de oudheid tot de toekomst. De half-mensen, aliens of androïdes doen dit om het verleden beter te begrijpen en zich ertoe te kunnen verhouden.  De denkoefening die ten grondslag ligt aan A Revueis pure sciencefiction, tenzij je het anders bekijkt. Die aliens, dat zijn wijzelf, telkens wanneer we betekenis proberen te geven aan artefacten uit het verleden. Elke interactie met sporen van het verleden is een zoektocht op de tast. Het niet-begrijpen en de vervreemding zorgen ervoor dat elke nieuwe samenleving een nieuw verhaal vertelt. 

Het project wordt gecreëerd samen met een grote ploeg zangers, performers, dansers, componisten, choreografen, kostuumontwerpers, beeldend kunstenaars, dramaturgen en scenografen. Ik wil met hen een collectieve artistieke reflectie voeren op wat was en wat mogelijk nog zal komen. Ik wil dat iedereen elkaar beïnvloedt en hoop niet alleen de toeschouwer maar ook de cast en crew te inspireren door wat mij raakt: de mogelijkheid tot collectieve verandering, gevoed door een natuurlijk vermogen tot transformatie.A Revuezal proberen het alternatief te tonen tegen onverzettelijkheid en dreigend individueel isolement.

 Ik hoop u een glimp te laten opvangen van een visionaire toekomst, een hypothetische wereld waar de hoop meer dan ooit gekoesterd wordt. 

Het theater als teletijdmachine. 

Dat A Revue een aanklacht, maar ook een enorm genereus werk zal en màg worden. 

Tot dan. 

Met liefde

 Benjamin Abel

____
A Revue
Premièrereeks 1-3 april 2020
Opera Vlaanderen, Gent (BE)
Meer info