Duurzaamheid & solidariteit

LOD zet zich, als kunstenaarshuis, in voor een duurzame en solidaire kunstenpraktijk

Niet alleen door ecologisch initiatief te nemen, maar door te reflecteren en ons te engageren in de kern van wat we doen: het creëren en spelen van muziektheaterproducties.  We zijn er ons van bewust dat de impact van de kunstensector op het globale ecologische probleem relatief beperkt is. Maar dit kan en mag geen reden zijn om er ons niet voor in te zetten. Omwille van de signaalfunctie van de kunsten binnen de maatschappij, willen wij ons engageren voor:

Duurzaamheid

  1. Door dagdagelijks op een ecologisch verantwoorde manier te werken: door onder andere te werken met een GFT-container, door wegwerpverpakkingen te weren, door te kiezen voor gerecycleerd papier en vegetarische catering op basis van regionale producten. Door enkel de auto te gebruiken indien er geen andere mogelijkheid is.
  2. Door op een ecologisch verantwoorde manier te produceren: geen decor met tropisch hout, energieverbruik beperken, LEDverlichting te stimuleren,…
  3. Duurzaamheid gaat nog verder dan ecologische keuzes. Welke betekenis kan het werk genereren voor de lokale samenleving en of economie? We gaan niet enkel op zoek naar de goedkoopste oplossing of het goedkoopste materiaal.
  4. Verplaatsing en transport zijn de twee meest milieubelastende posten binnen de kunstensector. LOD is een internationaal reizend productiehuis. We zoeken steeds naar de minst vervuilende verplaatsingswijze, we zeiden in het verleden al voorstellingen af omwille van de ecologische voetafdruk. Maar dit betekent niet dat we stoppen met internationaal te spelen. Wel proberen we ook daar op een duurzame manier mee om te gaan:
  • vermijden van eenmalige voorstellingen in het verdere buitenland, de relatie met de lokale kunstensector en bevolking intensifiëren, door bv naast het spelen van enkele voorstellingen, workshops, lezingen of masterclasses aan te bieden en op die manier een grotere betekenis lokaal te genereren.
  • Andere, nieuwe productiemethodes onderzoeken. Bijvoorbeeld door het werken met lokale kunstenaars of orkesten binnen onze artistieke projecten.
  • LOD wil ook duurzaam zijn door enkel projecten op te starten als we een voldoende communicatie met het publiek kunnen opzetten. Lees, voldoende voorstellingen kunnen garanderen. De zorg om zoveel mogelijk mensen te laten kennis maken met onze voorstellingen drukt zich ook uit in het feit dat we voorstellingen lang op het repertoire houden.

 

Solidariteit

Duurzaam werken kan enkel zinvol zijn indien we dit op een solidaire manier doen. Bovendien is solidariteit meer dan noodzakelijk in het huidige Europa.

  1. Samen met andere kunstenorganisaties verenigde LOD zich in en engageert LOD zich binnen Greentrack, een overkoepelend netwerk dat de Gentse kunstensector duurzamer en ecologischer wil maken. Door samenaankoop, met andere Greentrackleden, te onderzoeken en te realiseren, willen we duurzamer werken mogelijk maken binnen de budgettair beperkte mogelijkheden van de kunstensector. En dit met aandacht voor een lokale economie die op een ecologisch verantwoorde manier produceert.
  2. De aandacht van het lokale mag evenwel niet leiden tot een te lokale solidariteit. Ook niet artistiek. LOD ondersteunt lokale kunstenaars, maar beperkt zich hier niet toe. De open blik op de wereld moet blijven. Het zuiden van Europa is enorm getroffen door de economische crisis. De vraag of een kunstenaar ecologisch of duurzaam werkt is daar bijvoorbeeld  niet, of nog niet, aan de orde, omdat er nauwelijks mogelijkheden zijn voor een kunstenaar om zijn werk te tonen aan het publiek.

LOD muziektheater hecht veel belang aan de signaalfunctie die de kunstensector ontegensprekelijk heeft binnen de maatschappij.

Door ons engagement op duurzaam, ecologisch en solidair vlak willen we deze functie zo goed mogelijk eer aan doen.