Umwelt

LOD / Steve Salembier & Joachim Badenhorst
Wed 26 Oct - Sat 2 Sep
26 Oct
-
2 Sep

New production by LOD-director Steve Salembier and composer and musician Joachim Badenhorst. 

In Umwelt, LOD artist and sculptor Steve Salembier plays with the field of tension between digital reality and physical space. Our view of the world is increasingly done through screens so that we are less and less present in our own reality. We are constantly picturing our living environment, archiving it and recreating it into a new, hybrid reality. The lenses through which we view the world, from microscopic detail to the great rarefied nothingness of satellite images, make what was once invisible part of our construction of reality. This creates a hybrid multi-space that stands midway between the physical and the digital, place and non-place, attachment and detachment. A mismatch of spaces in which time is no longer correct. 

While Salembier's previous performances Bildraum, In between violet and green and Babel dealt with life in the absence of man, in Umwelt he works with a universe that has been recreated by a futuristic nomad, today's digital man. Via smartphones, tablets and printed media, an extraordinary digital trip emerges from the black empty space. Joachim Badenhorst's music balances on the analogue and digital by merging the bass clarinet with the boombox in an abstract soundscape: lyrical, electronic, moving and all-transcending. 

 

Order your tickets with UiTPAS tariff or in cooperation with Enchanté at tickets@lod.be or +32 9 266 11 33.

In Umwelt speelt LOD-artiest en beeldenmaker Steve Salembier met het spanningsveld tussen digitale werkelijkheid en fysieke ruimte. Ons kijken naar de wereld verloopt meer en meer via beeldschermen waardoor we steeds minder in de eigen werkelijkheid aanwezig zijn. We zijn constant bezig onze leefomgeving in beeld aan het brengen, te archiveren en tot een nieuwe, hybride werkelijkheid te herscheppen. De lenzen waarmee we de wereld bekijken, van microscopisch detail tot het grote ijle niets van de satellietbeelden, maakt wat ooit onzichtbaar was tot deel van onze constructie van de realiteit. Er ontstaat een hybride multiruimte die het midden houdt tussen het fysieke en het digitale, plek en niet-plek, hechting en onthechting. Een mismatch van ruimtes waarin de tijd niet meer klopt. 

Waar Salembiers vorige voorstellingen Bildraum, In between violet and green en Babel gingen over het leven in afwezigheid van de mens, gaat hij in Umwelt  aan de slag met een universum dat herschapen werd door een futuristische nomade, de digitale mens anno nu. Via smartphones, tablets en printed media ontstaat vanuit de zwarte lege ruimte een bijzondere digitale trip. De muziek van Joachim Badenhorst balanceert mee op het analoge en digitale door de basklarinet met de boombox te laten samenvloeien in een abstract klankenlandschap: lyrisch, elektronisch, ontroerend en allesoverstijgend. 

 

Credits

concept, text & performance Steve Salembier composition & live music Joachim Badenhorst dramaturgy Tom Rummens light & sound Pino Etz production manager Eva De Wolf production LOD muziektheater with the support of The Tax Shelter measure by the Belgian Federal Government tax shelter partner Flanders Tax Shelter

LOD-artists & composers