do 15 okt - za 6 mrt

babel

LOD / Atelier Bildraum
15 okt
-
6 mrt

Babel / 巴别塔 is de nieuwe voorstelling van LOD / Atelier Bildraum. 

Na de voorstellingen bildraum (2014) over het huis en in between violet & green (2017) over het landschap schetst Steve Salembier van AtelierBildraum in babel zijn portret van de stad. babel is voor Salembier de stad waarin alle steden huizen, waar het tijdelijke een staat van permanentie is geworden – waar ook het onderweg zijn een bestemming is en waar metrolijnen, roltrappen en liften de collectieve verplaatsing onophoudelijk verheffen tot ritueel. Live op scène dissecteert Salembier de 21ste-eeuwse metropool als een ‘onaangepaste biotoop’ waarin de spanning tussen de megalomanie van het stedelijke landschap en de schaalverkleining binnen de intieme leefwereld van het vereenzaamde individu wordt opgedreven.

Aan de hand van maquettes, fotografie, video en projectie toont hij hoe de verhoudingen tussen de mens en zijn leefomgeving fundamenteel gewijzigd worden en dagelijks onderworpen zijn aan extreme condities. Drijvend op de klanklandschappen van ZONDERWERK (Linde Carrijn en Dijf Sanders)wordt babeleen voorstelling met de beat als ademhalingsfrequentie van een hedendaagse kosmopool. Soms bezwerend repetitief en dan weer ontroerend alledaags.


Première in oktober 2020. 

Onderdeel van:
Producties 2020-2021

Door de coronacrisis zag Salembier een onderzoeksresidentie in Hongkong geannuleerd. De werkelijkheid leek het project in te halen en dwong de maker, net als de rest van de wereldbevolking, de buitenwereld binnen te halen via ramen en schermen. Het was een situatie die Salembier noopte om babel te herdenken: wat als de spraakverwarring die over de bijbelse stad neerdaalde geen goddelijke straf is, maar een uitnodiging tot aanpassing en verandering? Zoals nooit voorheen en op een ongeziene schaal stelt de globale crisis ons conventioneel gebruik van woon- en werkruimtes in vraag. Deze babel is, zoals de grootstad vandaag, een apocalyptische bouwwerf. Het is zowel een voorstel geworden, als een uitnodiging en een vraag: hoe moeten we ons verhouden tot deze transformatie?

Première in oktober 2020. 

Credits

concept, tekst, regie, decor & spel Atelier Bildraum geluid & muziek Atelier Bildraum & Linde Carreyn productie LOD muziektheater 

LOD-artiesten & componisten