Hoe

Ons engagement

LOD zet zich, als kunstenaarshuis, in voor een duurzame, faire en solidaire kunstenpraktijk

Niet alleen door ecologisch initiatief te nemen, maar door te reflecteren en ons te engageren in de kern van wat we doen: het creëren en spelen van muziektheaterproducties. Duurzaam werken kan enkel zinvol zijn indien we dit op een solidaire manier doen. Bovendien is solidariteit meer dan noodzakelijk in het huidige Europa.

Samen met andere kunstenorganisaties verenigde LOD zich in en engageert LOD zich binnen Greentrack, een overkoepelend netwerk dat de Gentse kunstensector sociaal-ecologisch duurzamer wil maken. Door bv. samenaankoop, met andere Greentrackleden, te onderzoeken en te realiseren, willen we duurzamer werken mogelijk maken binnen de budgettair beperkte mogelijkheden van de kunstensector. En dit met aandacht voor een lokale economie die op een ecologisch verantwoorde manier produceert.

LOD hecht veel belang aan de positie van de kunstenaar, zowel binnen de organisatie als in het veld. Uiteraard passen we de principes van fair practice toe, zoals geformuleerd op Juist is Juist. Ons beleid rond fair practice lees je hier

LOD heeft daarnaast ook veel aandacht aan psychosociale risico’s op het werk: hoe beïnvloedt de werkomgeving de psychische gezondheid van onze medewerkers? We voeren een actief beleid waarmee we psychosociale problemen duidelijk omschrijven om deze te voorkomen en/of te verhelpen. Lees hierover meer in ons integriteitsbeleid

LOD muziektheater hecht veel belang aan de signaalfunctie die de kunstensector ontegensprekelijk heeft binnen de maatschappij. Door ons engagement op duurzaam, fair en solidair vlak willen we deze functie zo goed mogelijk eer aan doen.