INTEGRITEITSBELEID

Integriteitsbeleid op het vlak van psychosociaal welzijn 


LOD heeft veel aandacht aan psychosociale risico’s op het werk: hoe beïnvloedt de werkomgeving de psychische gezondheid van onze medewerkers? We voeren een actief beleid waarmee we psychosociale problemen duidelijk omschrijven om deze te voorkomen en/of te verhelpen:

  •  In onze gedragsregels zijn afspraken vastgelegd over de wijze waarop wij met elkaar omgaan en wat we wel of niet acceptabel vinden. Lees hier onze gedragsregels.

  • We hebben preventiemaatregelen uitgewerkt om psychosociale risico’s op het werk te voorkomen; indien dat niet mogelijk is, om de schade ten gevolge van deze risico’s te voorkomen en/of te beperken. Lees hier de preventiemaatregelen.

  • Bij overtreding van genoemde gedragsregels worden disciplinaire maatregelen genomen. Lees hier de sancties.

 
 
Bij wie kan je terecht?

 
Als je te maken krijgt met ongewenste gedrag, kan je terecht bij onze interne vertrouwenspersoon of onze externe vertrouwenspersoon (externe preventie-adviseur). Zij zijn hiervoor opgeleid en vormen het aanspreekpunt, waar je in alle vertrouwelijkheid met je vragen, ervaringen en klachten terecht kunt. 

Externe vertrouwenspersoon:
De preventieadviseur psychosociale aspecten van Cohezio
Adres: Kon. Astridlaan 185, 9000 Gent
Tel: 02 533.74.44 (NL) – 02 533.74.88 (FR)
E-mail: sec.rim@cohezio.be
 
Interne vertrouwenspersoon:
Gülistan Avsar
Adres: LOD muziektheater, Bijlokekaai 3, 9000 Gent
E-mail: gulistan@lod.be